slider image
slider image
slider image
slider image

Belize

Formiranje ofšor kompanije u Belizeu

Belize ofšor kompanija je idealno sredstvo za umanjenje poreskih troškova i možete je koristiti za širok spektar komercijalnih aktivnosti kao što su trgovina, udeo u vlasništvu drugih kompanija, finansijski menadžment, investicioni holding, iznajmljivanje imovine, vlasništvo nad nekretninama, posedovanje broda ili jahte, pružanje profesionalnih i drugih usluga, zaštita svojine i poverljivost, obrazovanje transfernih cena, vlasništvo nad intelektualnom svojinom i fakturisanje, su samo neke od mogućih aktivnosti.

Zašto osnovati ofšor kompaniju u Belizeu?

IBC (International Business Company) kompanija u Belizeu smanjuje troškove.

Odredbe zakona koje se tiču ofšor kompanija i usluge u Belizeu su posebno dizajnirani da smanje vaše troškove. To se postiže pre svega tako što su kotizacije za IBC kompanije u Belizeu najkonkurentnije na svetu. Drugo, troškovi održavanja vaše ofšor kompanije su minimalni.

Prednosti osnivanja ofšor kompanije u Belizeu:

Podaci o osnivanju ofšor kompanije u Belizeu su poverljivi:

U doba pojačanje državne regulative i povećanja poreza, zakon o ofšor kompanijama u Belizeu sadrži veliki broj odredbi kojima se obezbeđuje da IBC kompanije u Belizeu pružaju slobodu pojedincu i nepovredivost privatnih komercijalnih transakcija:

Troškovi osnivanja ofšor kompanije u Beliezeu

Rokovi pri formiranju kompanije

Za osnivanje IBC kompanije u Belizeu potrebno je 24 časa, a korporativni dokumenti mogu biti poslati u roku od 5-7 dana nakon osnivanja.Molimo vas da nas obavestite ako želite da osnujete IBC kompaniju u Belizeu. Poslaćemo vam fakturu sa instrukcijama o elektronskom transferu novca.

Za osnivanje kompanije vam je potrebno sledeće:

1. Dva alternativna imena za Belize IBC kompaniju.

2. Puno ime, adresu i kopiju pasoša direktora. Ukoliko ne želite da otkrivate vaše lične podatke, možemo da registrujuemo kompaniju na ime i adresu našeg nominalnog direktora.

Ukoliko ste zainteresovani da osnujete kompaniju koristeći usluge nominalnog dirketora, molimo vas da nas kontaktirate za detaljne podatke

Kontaktirajte nas ukoliko želite da osnujete i registrujete kompaniju u Belizeu.

 

Paket

Standard

 • Sertifikat o registrovanju
 • Osnivački akt i statut
 • Upis direktora i vlasnika u registar
 • Sertifikat o akcijama
 • Odluka o imenovanju direktora
 • Odluka direktora o prihvatanju naimenovanja
 • Pečat kompanije
 • Naknada za registraciju Vladi...

CENA:€1,150.00

Paket

Gold

 • Standardni paket
 • + Nominovani vlasnik

CENA:€1,450.00

Paket

Premium

 • Standard paket
 • + Nominovani vlasnik
 • + Nominovani direktor

CENA:€1,950.00