slider image
slider image
slider image
slider image

Britanska Devičanska Ostrva

Moguća je kupovina već spremnih i gotovih kompanija. Prilikom otvaranja kompanije , imena koja ne dolaze u obzir su imena koja postoje ili su već slična, i imena koja sugerišu da je kompanija pod zaštitom Kraljevske Porodice ili Vlade Britanskih Devičanskih Ostrva. Mora se posedovati registrovana kancelarija.

 

 

Odlike Britanskih Devičanskih ostrva za offshore kompanije

Procedura za formiranje/osnivanje offshore kompanije:

Potrebno je podneti Memorandum i Statut kompanije, kao i sertifikat registrovanog agenta koji potvrđuje da je sve urađeno u skaldu sa zakonom.

Kompaniji je zabranjeno da posluje na teritoriji Britanskih devičanskih ostrva, kao i da poseduje nekretnine.  Osnovna delatnost ne sme da ima nikakve veze sa bankarstvom i osiguranjem. Akcije offshore kompanije se ne mogu prodavati na berzi i sve aktivnosti kompanije ne smeju biti u nikakvoj vezi sa kockanjem.

 

 

 

 

Paket

Standard

 • Memorandum i statut
 • Sertifikatat o inkorporaciji
 • Upis direktora i akcionara u registar
 • Sertifikat o akcijama
 • Odluka o imenovanju direktora
 • Odluka direktora o prihvatanju naimenovanja
 • Pečat kompanije
 • Naknada za registraciju Vladi Britanskih...

CENA:€1,399.00

Paket

Gold

 • Standardni paket
 • + Nominovani vlasnik

CENA:€1,749.00

Paket

Premium

 • Standardni paket
 • + Nominovani vlasnik
 • + Nominovani direktor

CENA:€2,199.00