slider image
slider image
slider image
slider image

Hong Kong

Hong Kong je jedan od najpouzadanijih i najefikasnijih finansijskih centara na svetu. Zbog prednosti kao što su nepostojanje devizne kontrole, stabilan pravni sistem i efikasna transportna i komunikacijska mreža, osnivanje kompanije u Hong Kongu je naročito atraktivno za međunarodne trgovce. Ekonomija Hong Konga je naslobodnija ekonomija na svetu.

 

Različite vrste registracije poslova u Hong Kongu. Formiranje kompanije u Hong Kongu, registrovanje kompanije u Hong Kongu

Jedna od najvećih prednosti osnivanja kompanije u Hong Kongu je to što se takva kompanija ne doživljava kao sredstvo za izbegavanje plaćanja poreza, jer je Hong Kong sam po sebi veliki trgovinski entitet. Ne postoji porez na kapitalnu dobit i devizna kontrola. Osnovni zakon u Hong Kongu garantuje slobodnu trgovinu kao i niske poreze za Hong Kong kompanije.

Po statutu, kompanije u Hong Kongu moraju imati minimum jednog direktora i jednog akcionara. Jedna osoba može biti i direktor i akcionar. Ne postoji zakonska obaveza po kojoj akcionari ili direktori moraju biti stanovnici Hong Konga. To mogu biti bilo fizička lica ili korporacije. Da biste registrovali kompaniju u Hong Kongu neophodno je da imate registrovanu kancelariju u Hong Kongu i osobu koja je stanovnik Hong Konga ili korporaciju iz Hong Konga na mestu sekretara. Mi vam možemo obezbediti registrovanu adresu kancelarije i sekretara, kako biste ispunili ove zakonske obaveze za registrovanje kompanije u Hong Kongu.

Treba napomenuti da:

Akcijski kapital offshore kompanije u Hong Kongu

Kompanije u Hong Kongu (uključujući kompanije koje nikada nisu bile aktivne) se obično osnivaju sa dozvoljenim akcijskim kapitalom od 10 000 hongkonških dolara podeljenih na 10 000 akcija vrednosti od 1 hongkonškog dolara svaka.Minimalno uplaćeni kapital je 1HK$

Dokumenti i informacije potrebne za osnivanje, formiranje offshore kompanije u Hong Kongu:

Oporezivanje i računi offshore kompanije u Hong Kongu

Hong Kong ima teritorijalni princip oporezivanja. Oporezuje se samo profit ostvaren u Hong Kongu. Profit ostvaren bilo gde drugde ne podleže hongokonškom porezu na profit. Zbog toga, ako kompanija iz Hong Konga trguje ili posluje van Hong Konga, neće plaćati porez. Kompanije u Hong Kongu koje ostvaruju prihod u Hong Kongu trentuno plaćaju 16 % poreza na profit.

Troškovi – osnivanje, formiranje, registracija i korporativni paket

Troškovi formiranja privatnog akcionarskog društva u Hong Kongu iznose 1800 €, u šta je uključeno:

Za osnivanje, registraciju kompanije u Hong Kongu potrebno je oko 3 nedelje. Prenos vlasništva već formiranih kompanija na nove vlasnike može se završiti gotovo momentalno.

Obnavljanje registracije kompanije u Hong Kongu

Prvi revidirani račun mora biti pripremljen najkasnije u roku od 18 meseci nakon datuma osnivanja kompanije. Mi možemo podneti prazan izveštaj o porezu na profit i prazan izveštaj poslodavca ukoliko klijentova kompanija nije započela svoje poslovanje u Hong Kongu. Cena revizije zavisi od količine obavljenog posla.

Prisustvo u Hong Kongu nakon osnivanja kompanije

Kontaktirajte nas ukoliko želite da osnujete i registrujete kompaniju u Hong Kongu.

Paket

Standard

  • Seritifikat registracije
  • Sekretar (dostava god. Izveštaja)
  • Registrovana adresa, registrovani agent i naknada za registraciju Vladi Hong Konga – za prvu godinu
  • Memorandum i statut
  • Sertifikat o vlasništvu
  • "SCR" registar

 

CENA:€1,740.00

Paket

Gold

  • Standardni paket
  • + Apostil

CENA:€2,175.00