slider image
slider image
slider image
slider image

Kipar

Formiranje kompanije na Kipru

Prema novom zakonu, oporezivanje prihoda kompanija na Kipru koja je u vlasništvu stranaca više neće zavisiti od toga gde je kompanija registrovana već od toga odakle se kompanija kontroliše i vodi.

Kompanije registrovane na Kipru, ali koje se kontrolišu i vode iz inostranstva, sada će plaćati porez Kipru samo za prihod koji su ostvarili na Kipru. Kompanije na Kipru biće oslobođene plaćanja poreza na strane dividende, kamate i prihod od bilo koje stalno postojeće strane ustanove, kao i od stranih poreskih kredita i naplate gubitaka nastalih u inostranstvu. Kompanije neće imati pravo na olakšice koje proizilaze iz sporazuma o dvostrukom oporezivanju, ali neće podlezati pravilima o razmeni informacija predviđenih takvim sporazumima. Dakle, kompanije na Kipru se mogu danas smatrati međunarodnom poslovnim kompanijama.

Kipar kao međunarodni poslovni centar

Veliki broj faktora doprineo je tome da Kipar postane jedan od najatraktivnijih i najpostojanijih međunarodnih poslovnih centara na svetu:

Novi poreski zakon na Kipru – važno za formiranje offshore kompanije na Kipru

Novi zakon, u vezi sa registracijom kompanije na Kipru, stupio je na snagu 1. januara 2003. godine.

Po novom zakonu:

Sažetak

Oporezivanje prihoda, širom sveta, ofšor kompanija koje kontrolišu stranci neće više zavisiti od toga gde je kompanija registrovana, već od toga odakle se kompanija kotroliše i vodi. Kompanije registrovane na Kipru, ali koje se kontrolišu i vode iz inostranstva, plaćaće Kipru porez samo za prihod ostvaren na Kipru. Biće oslobođene plaćanja poreza na strane dividende, kamate i prihod od bilo koje stalno postojeće strane ustanove, kao i od stranih poreskih kredita i naplate dugova nastalih u inostranstvu. Kompanije neće imati pravo na olakšice koje proizilaze iz sporazuma o dvostrukom oporezivanju, ali neće podlezati pravilima o razmeni informacija predviđenih takvim sporazumima.

Ključne informacije o formiranju offshore kompanije na Kipru

Odobravanje imena kompanije na Kipru      

Akcionari i direktori

Registrovana adresa (uključeno u cenu).

Sekretar kompanije (uključeno u cenu)         

Dozvoljeni početni akcijski kapital  

VAŽNA NAPOMENA

Poreski broj         

ZahtevI u vezi sa finansijskim izveštajima    

Usluge i troškovi

Dodatne usluge:

Kontaktirajte nas ukoliko želite da osnujete i registrujete kompaniju na Kipru.

Paket

Standard

 • Direktor-Kiparski državljanin
 • Memorandum i statut
 • Sertifikatat o formiranju
 • Sertifikat direktora/sekretara
 • Sertifikat o vlasništvu
 • Sertifikat o adresi
 • Pečat                        ...

CENA:€2,650.00

Paket

Gold

 • Direktor - Kiparski državljanin
 • Memorandum i statut
 • Sertifikatat o formiranju
 • Sertifikat direktora/sekretara
 • Sertifikat o vlasništvu
 • Sertifikat o adresi
 • Pečat
 • Registrovana adresa
 • Bankarski račun

CENA:€3,620.00