slider image
slider image
slider image
slider image

Panama

Formiranje ofšor kompanije u Panami

Panamski zakon o korporacijama je jedan od najliberalnijih i najstabilnijih na svetu. Zakon nije menjan još od 1927. godine.

Ofšor kompanije u Panami i panamske korporacije koriste se širem sveta i vrlo dobro su prihvaćene od strane banaka, investitora, vlada. U Panami je trenutno registrovano više od 520 000 IBC kompanija koje nude ofšor usluge.

Usluge panamskih ofšor kompanija i njihove prednosti:

Troškovi osnivanja ofšor kompanije u Panami

                Ukupno: 1399 €

Dodatne usluge

Vremenski plan

Za registrovanje ofšor kompanije u Panami obično je potrebno oko 15 radnih dana.

Molimo vas da nas obavestite ukoliko želite da započnete sa formiranjem ofšor kompanije u Panami. Poslaćemo vam fakturu sa instrukcijama o elektronskom transferu novca.

Za osnivanje IBC kompanije u Panami potrebno je sledeće:

 1. Potrebna su nam tri alternativna predloga imena ofšor kompanije u Panami i podaci o direktorima/akcionarima.
 2. Podaci o direktoru/direktorima i akcionaru/akcionarima se čuvaju u privrednom registru i stoga nisu javni. Možete koristiti nominalne agente ili prenosive akcije ukoliko želite da obezbedite poverljivost podatka.

Paket

Standard

 • Zvanični prevod osnivačkog akta na engleskom jeziku overen Apostilom
 • Sertifikat o inkorporaciji izdat od strane Javnog registra Paname
 • Zapisnik o organizacionom sastanku
 • Upis akcija
 • Sertifikat o vlasništvu
 • Pečat
 • Takse – naknada za...

CENA:€1,399.00

Paket

Gold

 • Standardni paket
 • + (1,2 ili 3) Nominovana direktora

CENA:€1,750.00

Paket

Premium

 • Standardni paket
 • + (1,2 ili 3) Nominovana direktora
 • + Nominovani vlasnik

CENA:€2,100.00