slider image
slider image
slider image
slider image

Ujedinjeno Kraljevstvo

Formiranje LTD (društvo sa ograničenom odgovornošću) kompanije u Velikoj Britaniji

 

 

6 osnovnih razloga za formiranje Ltd kompanije u Velikoj Britaniji:

Uz našu pomoć registrovanje, osnivanje kompanije u Velikoj Britaniji je jednostavno i isplativo

Za osnivanje je potrebno 5-8 radnih dana (od trenutka kada dobijemo uplatu). U roku od nedelju dana imaćete Ltd kompaniju u Londonu zajedno sa kancelarijom resgistrovanom na prestižnoj adresi u Londonu, sekretara i komplet korporativnih dokumenata koji potvrđuju da je kompanije osnovana u skladu sa zakonom.

Svi dokumenti su u skladu sa standardima privrednog registra Velike Britanije i uključuju sledeće:

Dodatne usluge

Usluge nominalnih agenata:

             -zvanično overeno i zakonito (overeno apostil pečatom) punomoćje – 250 €– plaća se samo jednom

             -nominalni akcionar – 250 € godišnje

Nakon osnivanja LTD kompanije u Velikoj Britaniji možemo vam pomoći ili vas posavetovati u vezi sa:

Procedura. Da biste mogli da osnujete kompaniju u Velikoj Britaniji, molimo vas da nam dostavite sledeće:

           -adresa u Velikoj Britaniji na koju će se preusmeravati pošta (za bezbedno prikupljanje vaše poverljive poslovne i privatne pošte)

              -preusmeravanje poziva u Velikoj Britaniji (dobijate telefonski broj u Velikoj Britaniji, u Londonu ili nekom drugom britanskom gradu koji može biti preusmeren na bilo koju drugu fisknu, mobilnu ili faks liniju u Velikoj Britaniji ili bilo gde u svetu)

Formiranje LLP kompanije u Velikoj Britaniji

Relativno novi oblik pravnog subjekta poznat još i kao britansko „partnerstvo sa ograničenom odgovornošću“ (limited liability partnership – LLP) predstavlja dobro rešenje za strane biznismene i trgovce koji žele da iskoriste mogućnosti niskih poreza ili neooporezivanja, a da pri tom i dalje sačuvaju prestiž stečen osnivanjem kompanije u Velikoj Britaniji. Ključna karakteristika LLP kompanije u Velikoj Britaniji je ta da kombinuje organizacionu fleksibilnost i poreski status partnerstva (tj. članovi LLP kompanije osnovane u Velikoj Britaniji se oporezuju u zemlji prebivališta) sa ograničenom odgovornošću članova. Ograničena odgovornost je moguća jer LLP kompanija osnovana u Velikoj Britaniji predstavlja pravni subjekt koji je nezavisan od svojih članova. Matični broj kompanije dobijen u Velikoj Britaniji može biti koristan LLP kompaniji osnovanoj u Velikoj Britaniji ukoliko trguje u okviru ili van Evropske unije.

Karakteristike i prednosti osnivanja LLP kompanije u Velikoj Britaniji

LLP kompanija u Velikoj Britaniji mora započeti poslovanje u roku od godinu dana nakon osnivanja; u suprotnom biće izbrisana iz privrednog registra Velike Britanije.

Članstvo

LLP kompanija u Velikoj Britaniji može imati dva ili više članova (partnera) sa jednakom odgovornošću. Profit se deli među partnerima proporcionalno njihovom udelu u vlasništvu nad LLP kompanijom.

Podaci o svim članovima LLP kompanije u Velikoj Britaniji čuvaju se u privrednom registru Velike Britanije, te stoga nisu dostupni javnosti.

LLP kompanija u Velikoj Britaniji mora imati bar dva, zvanično postavljena, članova poverenika. Članovi poverenici imaju ista prava i obaveze prema LLP kompaniji kao i svi ostali članovi. Međutim, oni su odgovorni za sprovođenje specifičnih prava i obaveza (kao što je potpisivanje kompanijskih računa, potpisivanje bilo kakvih promena u sturkuturi kompanije pri privrednom registru Velike Britanije, potpisivanje godišnjeg izveštaja kompanije) u ime LLP kompanije.

Sporazum o članstvu

Svi članovi LLP kompanije u Velikoj Britaniji moraju sastaviti Sporazum. To je glavni dokument kojim se definiše struktura kompanije, korporativne aktivnosti, prava i zaduženja članova, udeo u vlasništvu nad akcijama, itd. Ovaj sporazum mora biti dostavljen banci prilikom otvaranja korporativnog bankovnog računa.

Ovim sporazumom se takođe definišu odnosi između članova i posebnog korporativnog subjekta, odnosno LLP kompanije.

Troškovi

VAT Broj

Podnošenje zahteva za dobijanje VAT broja kompanije – molimo vas da nas kontaktirate za informacije o ceni usluge

EORI registracija

Nakon osnivanja DOO kompanije u Velikoj Britaniji možemo vam pomoći ili vas posavetovati u vezi sa:

Procedura i vremenski okvir

Molimo vas da nas obavestite ukoliko želite da osnujete LLP kompaniju u Velikoj Britaniji i navedite usluge koje su vam potrebne (uključujući dodatne usluge, kao što su preusmeravanje pošte, pomoć oko godišnjeg izveštaja/knjigovodstva itd.). Zatim ćemo vam poslati fakturu sa instrukcijama za elektronski transfer novca. Kada dobijemo uplatu, poslaćemo vam formulare koje treba da potpišete. Osnivanje LLP kompanije u Velikoj Britaniji traje 7-10 radnih dana nakon prijema potpisanih formulara.

Kontaktirajte nas ukoliko želite da osnujete i registrujete DOO ili LLP kompaniju u Velikoj Britaniji.

Paket

Standard

  • Sertifikat o inkorporaciji
  • Memorandum i statut 
  • Zapisnik prve sednice
  • Sertifikat o vlasništvu
  • Upis direktora u registar
  • Upis akcionara u registar
  • Registrovana adresa u Londonu

CENA:€1,150.00

Paket

Gold

  • Standard paket
  • + Nominovani vlasnik 
  • + Nominovani Direktor

CENA:€1,400.00