slider image
slider image
slider image
slider image

Offshore Bankarstvo

Offshore bankarstvo i offshore bankovni računi 

offshore bank racun

Offshore bankovni računi se otvaraju u zemlji razlicitoj od rezidentne zemlje kompanije ili privatnog lica. Prednosti inostranih bankovnih računa donose brojne prednosti sa finansijskog i pravnog aspekta.

Prednosti otvaranja bankovnog offshore bankovnih računa:

 • Veća privatnost,
 • Nisko ili nulto oporezivanje,
 • Veča zaštita od lokalne političke i finansijske nestabilnosti nego u zemlji prebivališta.

HMI Advisors omogućava otvaranje bankovnih računa u priznatim bankama, bez fizičkog prisustva i bez depozita!

Danas je offshore bankarstvo veoma dostupno i svedeno na niz jednostavnih bankovnih operacija zahvaljujući internetu.Velika prednost jeste upravljanje korporativnim ili privatnim finansijama iz Vaše kancelarije. Korišćenjem internet bankarstva i platnih kartica Vaša sredstva su Vam na raspolaganju 24 časa, bilo gde u svetu.

HMI Advisors ostvario je bliske poslovne kontakte i usko sarađuje sa značajnim brojem svetski priznatih banaka.Od ključne važnosti je naša preporuka i predstavljanje banci koja svakom našem klijentu garantuje otvaranje offshore bankovnog računa, umajući u vidu da smo proceduru upoznavanja klijenta prošli prilikom samog osnivanja kompanije.U zavisnosti od Vaših poslovnih aktivnosti HMI ADVISORS  će izabrati najbolju soluciju zaštite i upravljanje vašim kapitalom.

Offshore Bankovni računi

U našoj ponudi postoje 3 glavne grupe bankovnih računa.

 1. Lični bankovni računi
 2. Korporativni bankovni računi
 3. Investicioni bankovni računi

Offshore bankarstvo - Saradnja sa međunarodnim bankama

Banke koje je HMI Advisors odabrao u skladu su sa našim visokim standardima po pitanju poverljivosti. Izabrane banke imaju vrhunsku reputaciju i što je najbitnije u ponudi imaju veliki spektar pogodnosti sa finansijskog aspekta. Takođe, veoma je bitno što pomenute banke posluju u zemljama koje su stabilne na ekonomskom i političkom polju, i nude finansijske garancije koje eliminišu rizik bankrota.

Naglašavamo da je naša saradnja sa svim offshore i međunarodnim bankama u skladu sa opštim i međunarodim standardima, po pitanju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.


Napomena: Pre otvaranja računa, imajte na umu da će Banka izvršiti proveru svakog kandidata (firme ili pojedinca) preko Svetske baze za proveru rizika, i u slučaju da se pojedinac ili firma pojavi u okviru te baze podataka, zahtev za otvaranje računa biće odbijen.

Napomena: Banke koje zastupamo ne otvaraju račune za sledeće tipove poslova ili aktivnosti:

 • Kockanje
 • Testiranje životinja
 • Bankarstvo
 • Piramidalnu prodaju/investicione šeme, MLM
 • Naplata po sistemu Subscription(pretplata), Membership(članstvo)
 • Proizvodnja i prodaja oružja
 • Manipulisanje donacijama prikupljenim direktno od stanovništva(potrebna je licenca)
 • Promocija ekstremne politike, vere,organizacija ili pokreta otpora
 • Bilo kakva nelegalna aktivnost
 • Web sajtovi sa sadžajem za odrasle