slider image
slider image
slider image
slider image

Bankovni Računi

HMI Advisors omogućava otvaranje bankovnih računa u priznatim bankama, bez fizičkog prisustva i bez depozita!

 • Velika prednost jeste upravljanje korporativnim ili privatnim finansijama iz Vaše kancelarije.
 • Korišćenjem internet bankarstva i platnih kartica Vaša sredstva su Vam na raspolaganju 24 časa, bilo gde u svetu.

U našoj ponudi postoje 3 glavne grupe bankovnih računa.

 • Lični bankovni računi
 • Korporativni bankovni računi
 • Investicioni bankovni računi

→ Naglašavamo da je naša saradnja sa svim offshore i međunarodnim bankama u skladu sa opštim i međunarodim standardima, po pitanju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Napomena: Pre otvaranja računa, imajte na umu da će Banka izvršiti proveru svakog kandidata (firme ili pojedinca) preko Svetske baze za proveru rizika, i u slučaju da se pojedinac ili firma pojavi u okviru te baze podataka, zahtev za otvaranje računa biće odbijen.

Napomena: Banke koje zastupamo ne otvaraju račune za sledeće tipove poslova ili aktivnosti:

 • Kockanje
 • Testiranje životinja
 • Bankarstvo
 • Piramidalnu prodaju(MLM)/investicione šeme
 • Naplata po sistemu Subscription(pretplata), Membership(članstvo)
 • Proizvodnja i prodaja oružja
 • Manipulisanje donacijama prikupljenim direktno od stanovništva(potrebna je licenca)
 • Promocija ekstremne politike, vere,organizacija ili pokreta otpora
 • Bilo kakva nelegalna aktivnost
 • Web sajtovi sa sadžajem za odrasle
Ponuda Cena Količina
Bankovni Računi- 480.00
Korporativni bankarski račun 690.00