slider image
slider image
slider image
slider image

Sejšeli - Gold

  • Sertifikatat o registraciji
  • Osnivački akt i statut
  • Upis direktora i akcionara u registar
  • Sertifikat o akcijama
  • Odluka o imenovanju direktora
  • Odluka direktora o prihvatanju naimenovanja
  • Pečat kompanije
  • Naknada za registraciju Vladi Sejsela
  • Registrovano sedište i registrovani agent sa minimalnim lokalnim prisustvom tokom prve godine
  • + Bankarski račun
Ponuda Cena Količina
Sejšeli-Gold 1,530.00