slider image
slider image
slider image
slider image

Sejšeli - Standard

  • Sertifikatat o registraciji
  • Osnivački akt i statut
  • Upis direktora i akcionara u registar
  • Sertifikat o akcijama
  • Apostile set x 1
  • Pečat kompanije
  • Troškovi isporuke
  • Naknada za registraciju Vladi Sejsela
  • Registrovano sedište i registrovani agent sa minimalnim lokalnim prisustvom tokom prve godine
Ponuda Cena Količina
Sejšeli-Standard 880.00